Za dobro poslovanje je potrebno tudi dobro davčno načrtovanje in izdelava pravilnih davčnih obračunov.

Na področju davčnega svetovanja nudim:

  • priprava in oddaja davka na dodano vrednost,
  • priprava in oddaja davka od dohodka pravnih oseb,
  • priprava in oddaja davčnih bilanc za zasebnike,
  • davčni pregled,
  • davčno svetovanje.