Vodenja računovodstva za mala in večja slovenska in tuja podjetja, samostojne podjetnike posameznike in društva.

Pri delu uporabljam računovodski program Pronet Kranj . Delo lahko opravljam tudi na programski opremi stranke. V 25 letih sem delala na več računovodskih programih od Luna 2000, Panteon, Minimax, Pronet, Vasco, SAP,... in sem glede uporabe programske oprema zelo prilagodljiva.

Delo opravljam na sedežu svojega podjetja, lahko pa tudi na sedežu stranke.

 • analitična evidenca saldakontov,
 • obračun obresti,
 • izpisi odprtih postavk,
 • vodenje glavne knjige,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • vodenje davčnih evidenc,
 • seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,
 • izdelava medletnih bilanc,
 • izdelava medletnih statističnih poročil,
 • izdelava poročil za Banko Slovenije,
 • izdelava zaključnega računa,
 • vodenje blagajne,
 • obračun plač,
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca,
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
 • knjiženje maloprodaje,
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih,
 • vodenje plačilnega prometa,
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,
 • izdelava predloga celostne rešitve vašega računovodstva,
 • izdelava predloga racionalizacije ostalih postopkov povezanih z računovodstvom,
 • druge storitve po želji stranke.